Intervju

Intervjuet av kurator Mette-Line Pedersen på Universitetet i Agder

I forbindelse med det innkjøpte verket The Eliminatad Element: Desert #1 laget kuratoren dette intervjuet for å få tankene bak bildet. Se intervjuet på denne facebook-linken