Portrett_Web_Einstabland

Et utdrag fra åpningstalen til Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Utstillingen The Eliminated Element

Tor sier selv om «The eliminated element»: «Tanken er å synliggjøre det vi gjerne fortrenger.» Her er det kunsten, estetikken kommer oss til hjelp. Filosofen Ludwig Wittgenstein, som jeg har arbeidet litt med tidligere, sier noe treffende om akkurat dette. Han sier generelt om det å se:

«Ingenting er skjult. Vanskeligheten er bare å se det.»

Og han går videre med å si at de aspekter ved ting og fenomener som er viktigst for oss, ofte er skjult eller dekket til nettopp fordi de er så enkle og så velkjente. Vi blir ute av stand til å legge merke til noe, fordi det alltid er der, rett foran øynene våre. Kunsten virker gjennom det den viser. Den kan skape verdi – og verdier – i oss, hvis vi er åpne for det. Estetikken er etisk produktiv, som jeg pleier å si, og som jeg tror er en fortsatt undervurdert innsikt.

Kunsten er den ultimate frie ytring. Den største faren er at ytringene ikke får noen virkninger, ikke blir viktige for noen. For kunst har ingen verdi i seg selv, den får verdi først når den betyr noe for noen. Kunsten er sosial – og dypt menneskelig på godt og vondt. Det viser også Tor Einstablands kunst oss.