Installasjonen High Lights

Lysinstallasjonen HIGH LIGHTS på Universitetet i Agder

Denne høythengende lysinstallasjonen er en forlengelse av, og en del av biblioteket. Uttrykket og plasseringen opphøyer viktigheten av rommet, den virke, og menneskene som er der. Formene gir assosiasjoner til bøker som er stablet og plasert i ulike avstander og høyder. Hvert lysrør representerer enkeltindividet, og helheten et mangfold. Det viser styrke gjennom samhold. Trøst. Det vanlige mennesket. Det spesielle. Det selvstendige, og dem som foretrekker å gå sammen. Installasjonens “after glow” representerer funksjonen et nødutgangsskilt har, og er en påminner om muligheten for selvstendighet, løsrivelse og søken etter egne frie tanker. Utsmykningen skal være til inspirasjon og utfordre til selvrefleksjon om hvor man befinner seg, hvem man er og vil være.