Utstillingstekst av Lars Saabye Christensen

I all denne grenseløshet, i all denne avstand, i alle disse villspor og forbigåelser, i alle disse bevegelser som ikke kommer oss til gode, kort sagt dette mønster som preger våre dager, er denne talemåte en trøst: å finne sted. Det er det vi gjør. Vi finner sted. Vi skjer. Stedet er plassen du tar. Den kan ingen andre ta. Det er stedets ensomhet. Men det er noe mer. Du finner sted et sted. Du hører til. Ikke glem det. Det er stedets åpenhet. Vi finner sted sammen. Livet er en lokal hendelse. 

Lars Saabye Christensen om HVOR VI ER