Latest project

Prosjektet retter søkelyset mot konsekvensene av sanksjoner mot et land. Middelet brukes som en reaksjon på en handling som defineres som unormal. Iran er, pr idag, under sanksjoner fra vesten. Prosjektet tar ikke stilling til de politiske spørsmål, altså om hva som er rett og galt, men ser snarere på hva som skjer med det enkelte menneskes begrensning I utfoldelse under slike forhold. Er bruk av sanskjonering, som et virkemiddel, riktig?

Fotografiene i denne serien forsøker å synliggjøre det sløret som ligger over landet, og hverdagslivet. Uvissheten, tvilen, redselen for fremtiden. Bildene fanger ulike emosjoner, og situasjoner, som beskriver et tverrsnitt av individets tilstand. Bildenes poetiske uttrykk, og variasjon i farger og stemming, underbygger det vakre og det mangfold som finnes i landet, og I mennesket. Dette skaper også en kontrast til de konsekvensene sanksjoneringen fører til.

Watch in Gallery

0 comments
Submit comment

You must be logged in to post a comment.