Installasjon

Tittel: The Eliminated Element: THE ELEMENT

Elementet og installasjonen henger i Galleri TM51 i Parkveien og er en del av hovedutstillingen på Rådhusplassen.