VERNISSAGE 3. SEPTEMBER 2020 KL.18-21

Utstillingen HVOR VI ER / GALLERI TM51
Fritjof Nansens Plass 6 (Rådhusplassen, Oslo) + Parkveien 5

 

HVOR VI ER

– En eksistensiell undring 

Kunstprosjektet HVOR VI ER er en forlengelse og videreføring av den permanente lysinstallasjonen HIGH LIGHTS som ble avduket på Universitetet i Agder, januar 2019. 

Utstillingen er en undring over temaet nærhet og distanse oss mennesker imellom. Den utforsker den fysiske og mentale avstanden – hvor vi plasserer oss i forhold til hverandre og hvordan det påvirker oss som individ. Det handler om den bevisste og den ubevisste plasseringen vi gjør. Utstillingen har et stort spenn med ulike uttrykk der alle verkene sirkulerer rundt den unike «dansen» som kontinuerlig foregår i enhver relasjon. 

Denne bevegelsen, og rommet imellom, påvirker også tittelens andre betydning: hvor vi ER. Hvor og hvem plasserer du rundt deg for å være mest mulig nær selvet: den du egentlig er. Hvorfor velger vi å bevege oss lenger bort? 

HVOR VI ER ønsker å skape en bevisstgjøring av våre egne bevegelser og hvor vi befinner oss i denne «dansen». 

I løpet av tiden prosjektet ble utviklet, brøt pandemien Covid-19 ut. Plutselig ble nærhet og distanse en viktig del av vår bevissthet og vår hverdag. Den ble veldig konkret. Det endrer et helt samfunn og det påvirker våre sinn og våre tanker. Men hvordan? 

Tor Einstabland