Lydinstallasjon / Sound installation

Kunstinstallasjonen Lyden Av Fallende Objekter er et stedstilpasset verk. Installasjonen består av lyd som hoveduttrykk med animert lys som et forsterkende element. Totalt er det ti høyttalere, og en sub, som formidler lydene. Selve lydbildet består av mange ulike komponerte «scener» som avspilles i en tilfeldig rekkefølge, rytme og intervaller.

Mer…

The art installation The Sound of Falling Objects is a sitespecific piece. The installation consists of sound as the primary expression with animated light as a reinforcing element. In total, there are ten speakers and a subwoofer conveying the sounds. The sound composition comprises many different composed “scenes” played in a random sequence, rhythm, and intervals.

More…