Skulpturen Dansen #1 kunne ikke få en bedre innkjøper og plassering. Verket visualiserer den dansen som kontinuerlig foregår mellom oss mennesker. Både som enkeltindivid og som samfunn. Derfor var det veldig gøy å kunne montere den i de nye lokalene til Fakultetet for samfunnsvitenskap, på UiA – Universitetet i Agder.

Tittel: Dansen #1
Format: H 250 x B 220 cm
Materiale/Teknikk: Aluminum, håndmodellert, polert
Innkjøpt: 2023
Read More

Bildene Figur#1 og Figur#2 er tatt inn av galleri KB Contemporary. Format 120×160 cm.

Read More

Det er meget hyggelig å være invitert av galleri KB CONTEMPORARY (www.kbcontemporary.com) til å stille ut på kunstfestivalen OSLO NEGATIV (www.oslonegativ.no) som åpner førstkommende fredag på Gamle Deichmanske Bibliotek. Mitt bidrag er Videokunstinstallasjonen The Eliminated Element: Tokyo Scenes 1-6 + skulpturen The Eliminated Element.

Utstillingen med Elementet i overbelyst glassmonter og 4 skjermer på vegg

Stills fra The Eliminated Element: Tokyo Scenes 2

Stills fra The Eliminated Element: Tokyo Scenes 5

Read More

Tittel: The Eliminated Element: Neon Red + Neon Yellow
Format: H 160 x B 120 cm
Teknikk: Funnet objekt/Foliering/Print/Billakk

Read More

Tittel: DISSONANS
Format_bredde: 12,60 meter
Format_høyde: 2,30 meter
Materiale: Aluminum, billakk
Produksjonsår: 2021
Innkjøpt: Kommunikasjonshuset Schjærven

DISSONANS er et uttykk på et brudd, en annerledeshet, og på noe som skiller seg ut fra resten. En dissonans, som bryter med det opplagte og harmoniske, er gjerne det som skaper spenning, forandring, støy og undring.

DISSONANS består av 19 ulike sjatteringer i gull. De nærmest sømløse overgangene representerer de fine nyansene som definerer oss som enkeltmenneske, som gruppe, og som samfunn. Tilsammen skaper de en forløpning mot et høylys. Et skapt høylys som fremhever det unike, bruddet, og annerledesheten.

Katalog om produksjonen frem til ferdigstillelse av skulpturen DISSONANS

Read More

Lysinstallasjonen HIGH LIGHTS er med i den nye filmen som presenterer kunstsamlingen på UIA.

Link til filmen

Read More

Read More

Read More

Veggpanelene Interaksjon i aluminium og billakk / Format: 120 x 70 cm

Read More

I all denne grenseløshet, i all denne avstand, i alle disse villspor og forbigåelser, i alle disse bevegelser som ikke kommer oss til gode, kort sagt dette mønster som preger våre dager, er denne talemåte en trøst: å finne sted. Det er det vi gjør. Vi finner sted. Vi skjer. Stedet er plassen du tar. Den kan ingen andre ta. Det er stedets ensomhet. Men det er noe mer. Du finner sted et sted. Du hører til. Ikke glem det. Det er stedets åpenhet. Vi finner sted sammen. Livet er en lokal hendelse. 

Lars Saabye Christensen om HVOR VI ER

Read More

Skulpturene Dansen #1 og Tre Narrativer er begge en del av utstillingen HVOR VI ER.

Read More

Lysinstallasjonen Rosa Landskap er en del av utstillingen HVOR VI ER.
Format: 344 x 353 cm / Plassering: Parkveien 5, Oslo

Read More

Utstillingen HVOR VI ER / GALLERI TM51
Fritjof Nansens Plass 6 (Rådhusplassen, Oslo) + Parkveien 5

 

HVOR VI ER

– En eksistensiell undring 

Kunstprosjektet HVOR VI ER er en forlengelse og videreføring av den permanente lysinstallasjonen HIGH LIGHTS som ble avduket på Universitetet i Agder, januar 2019. 

Utstillingen er en undring over temaet nærhet og distanse oss mennesker imellom. Den utforsker den fysiske og mentale avstanden – hvor vi plasserer oss i forhold til hverandre og hvordan det påvirker oss som individ. Det handler om den bevisste og den ubevisste plasseringen vi gjør. Utstillingen har et stort spenn med ulike uttrykk der alle verkene sirkulerer rundt den unike «dansen» som kontinuerlig foregår i enhver relasjon. 

Denne bevegelsen, og rommet imellom, påvirker også tittelens andre betydning: hvor vi ER. Hvor og hvem plasserer du rundt deg for å være mest mulig nær selvet: den du egentlig er. Hvorfor velger vi å bevege oss lenger bort? 

HVOR VI ER ønsker å skape en bevisstgjøring av våre egne bevegelser og hvor vi befinner oss i denne «dansen». 

I løpet av tiden prosjektet ble utviklet, brøt pandemien Covid-19 ut. Plutselig ble nærhet og distanse en viktig del av vår bevissthet og vår hverdag. Den ble veldig konkret. Det endrer et helt samfunn og det påvirker våre sinn og våre tanker. Men hvordan? 

Tor Einstabland

Read More

Silketrykk innkjøpt av Universitetet i Agder

Et silketrykk fra prosjektet THE ELIMINATED ELEMENT ble nylig kjøpt inn til kunstsamlingen hos UIA. Tittel: The Eliminated Element: #2 Blue / Format: 100×70 cm

Read More

Produksjon av skulpturer til utstillingen HVOR VI ER

Read More