Tittel: DISSONANS
Format_bredde: 12,60 meter
Format_høyde: 2,30 meter
Materiale: Aluminum, billakk
Produksjonsår: 2021
Innkjøpt: Kommunikasjonshuset Schjærven

DISSONANS er et uttykk på et brudd, en annerledeshet, og på noe som skiller seg ut fra resten. En dissonans, som bryter med det opplagte og harmoniske, er gjerne det som skaper spenning, forandring, støy og undring.

DISSONANS består av 19 ulike sjatteringer i gull. De nærmest sømløse overgangene representerer de fine nyansene som definerer oss som enkeltmenneske, som gruppe, og som samfunn. Tilsammen skaper de en forløpning mot et høylys. Et skapt høylys som fremhever det unike, bruddet, og annerledesheten.

Skulpturen Dissonans

Skulpturen Dissonans

Skulpturen Dissonans

Skulpturen Dissonans